Živočišná výroba

Chov krav českého strakatého plemene je zaměřen na kombinovanou produkci mléka a masa.

Na farmě dojnic v Líšnici, která byla 12.8.2008 zasažena požárem a poté zrekonstruována, je ustájeno cca 425 dojnic. Denní dodávka mléka je v průměru 8700 litrů a je dodáváno do sýrárny Brazzale Moravia a.s. v Litovli. To, že vybudování nové stáje pro dojnice bylo správné rozhodnutí, ukazuje nárůst dojivosti o 1432 kg mléka  z 6570 kg mléka za rok 2011 na 8002 kg mléka za rok 2017. V současné době ( červen 2018 ) je užitkovost 21,75 litrů mléka na kus a den ( tuk - 3,72 %, bílkovina - 3,52 % ). Na farmě dojnic se ročně narodí v průměru 450 telat s minimálním počtem úhynů. Významný podíl na zlepšeném odchovu narozených telat mají zastřešené individuální kotce u farmy dojnic, pořízení vozíku na ohřev a dávkování mléka MILKTAXI a v neposlední řadě zaměstnanci. Telata se odvážejí ve stáří 56 dnů na teletník v Pastvinách, kde je ustájeno průměrně 200 telat. Přírůstky u telat do 6 měsíců dosahují 0,87 kg na kus a den a u telat nad 6 měsíců 1,19 kg na kus a den. Odchované jalovice zařazujeme do vlastního chovu k obměně dojných krav a zbylé jalovice jsou nabídnuty k prodeji. Jalovice jsou ustájeny ve dvou odchovnách. V OMD Zakopanka 180 jalovic a v zimním období v bývalém vazném kravínu K I Líšnice 80 jalovic. V letním období jsou jalovice vyháněny do pastevních areálů v Líšnici, Pastvinách a Žamberku. U jalovic dosahujeme přírůstků 0,66 kg na kus a den, březost u jalovic je 59 % s indexem zabřezávání 1,4. Na stáji v Žamberku je v průměru 200 býků ve výkrmu s přírůstkem 1,27 kg na kus a den. Dobrý přírůstek nám umožňuje měsíčně prodat cca 24 - 28 býků o váze 650 - 750 kg.

Již několik let je celý náš chov uznán jako IBR prostý, což umožňuje další obchodování s plemennými zvířaty a prezentaci zvířat i celého chovu na různých výstavách a plemenářských akcích, z nichž jsme si přivezli i řadu krásných ocenění ( ocenění ve fotogalerii ).


Kontakt

Líšnická a.s.

Líšnice 204
561 84 Líšnice

IČ: 25922921
DIČ: CZ25922921

Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1938.


Telefon: 465 612 354
Fax: 465 612 351
Datová schránka: hvneyw9