INFORMACE AKCIONÁŘŮM

Zde je možnost, aby se všichni naši akcionáři seznámili se zněním Stanov společnosti, které schválila Valná hromada na svém jednání dne 26.6.2014.

lisnicka-stanovy 21.12.20_podepsany.pdf

Dále žádáme akcionáře, kteří tak doposud neučinili, aby nám sdělili svá čísla bankovních účtů, na které se budou, v případě rozhodnutí Valné hromady o rozdělení podílu na zisku, zasílat peníze. Podle zákona o Obchodních korporací č. 90/2012 Sb., nelze podíl na zisku vyplácet jiným, než bezhotovostním převodem na účet akcionáře.

Na den 27.06.2023 od 15.00 hodin svolává představenstvo řádnou Valnou hromadu, která se bude konat v  jídelně sídla společnosti Líšnická a.s.


 

Pozvánka na VH 2023

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

 


Kontakt

Líšnická a.s.

Líšnice 204
561 84 Líšnice

IČ: 25922921
DIČ: CZ25922921

Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1938.


Telefon: 465 612 354
Fax: 465 612 351
Datová schránka: hvneyw9